این مرکز جهانی پل ارتباطی میان متخصصان حرفه‌ای دنیا می‌باشد که این افراد می‌توانند از فعالیت‌ها و نتایج تحقیقات یکدیگر مطلع و آگاه شوند و هم‌چنین می‌توانند گاهی اوقات مکمل کار یکدیگر باشند. معرفی محصولات تولید شده‌ی پزشکی و ارائه‌ی طرح ساخت و کار آنها برای متخصصین ، امکان جستجوی محصولات مورد نظر توسط این سایت ، ارائه‌ی راهنمای جهانی ، گزارش از فعالیت‌های پزشکی بین‌المللی ، ارائه‌ی خبرهایی در زمینه‌ی بیماری‌ها ، کنترل و درمان بیماری‌ها ، داروها ، معرفی کتابخانه‌های تخصصی ، مخصوص پزشکان متخصص ، امکان استفاده‌ی پزشکان از امتیاز عضویت و حق اشتراک به صورت رایگان شامل تلاش‌های این مرکز می‌باشد.