مرکز ارائه‌ی خدمات به پزشکان متخصص این مرکز اطلاعات و خدمات ویژه‌ای به متخصصین امور پزشکی به صورت رایگان ارائه می‌دهد و هم‌چنین تاریخ برگزاری ونتایج کنفرانس‌های تخصصی را اعلام می‌کند.فعالیت‌های این‌مرکزعبارتنداز: ۱ ـ ارائه‌ی بیش از هفت هزار منبع اطلاعاتی معتبر که به شکل اسناد پزشکی در آمده است. ۲ ـ معرفی منابع و مراجع مربوط به شاخه‌های مختلف پزشکی. ۳ ـ گزارش و تحقیق در مورد کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی پزشکی. ۴ ـ امکان استفاده از امتیاز عضویت برای افراد حرفه‌ای و علاقه‌مند. ۵ ـ معرفی پزشکان متخصص و باتجربه.