مرکز آکادمی طب سوزنی در امریکااین مرکز که به صورت یک انجمن پزشکی و علمی است هدف خود را در ترکیب طب سوزنی ،پزشکی قدیم و جدید دنبال می‌کند و تحقیقات علمی برجسته‌ای انجام می‌دهد. امکان سؤال و جواب با آکادمی مورد نظر ، معرفی مجلات پزشکی مربوط به طب سوزنی و ارائه‌ی مطالب جالب و مهم آن ، گزارش از آخرین تحقیقات به عمل آمده ، ارائه‌ی تاریخچه‌ی کاملی از ابتدای کار طب سوزنی تا شکل تکامل یافته‌ی آن در چین ،امکان تحقیق و بررسی مطالب مطرح شده ، ارائه‌ی بروشورها و کاتالوگ‌های مربوط به فعالیت‌های این آکادمی و معرفی نوارها و کتاب‌ها و مراکز پخش و عرضه‌ی آنها خدمات این مرکز را تشکیل می‌دهد.