فروشگاه لوازم و تجهیزات پزشکی بام طب ایران تقدیم می کند<br /> تجهیز مراکز درمانی ازمایشگاهی کلینیک ها و مطب ها <br /> فروش انواع لوازم مصرفی خانگی ارتوپدی تشخیصی و تخصصی