در این مرکز ماهانه همایش‌هایی در مورد عصب‌شناسی و جراحی اعصاب با حضور متخصصین مغز و اعصاب برگزار می‌شود و نتایج حاصل از این همایش‌ها و کنگره‌ها ارائه می‌گردد. بررسی و تحقیق در مورد ناراحتی‌های عصبی در کودکان ،بزرگسالان و نوجوانان ، انواع ناراحتی‌های عصبی در افراد مختلف متناسب با سن ، موقعیت محیط کار و اطرافیان ، عوامل مؤثر ژنتیکی در انتقال ناراحتی‌های عصبی به کودکان ، امکان بررسی نتایج حاصل از همایش‌های انجام شده توسط عموم ،معرفی مراکز و سازمان‌های اطلاعاتی و خدماتی مربوط به عصب‌شناسی ، معرفی کامل کلینیک کلولند (Cleveland) به دلیل داشتن تخصص در زمینه‌های عصب‌شناسی و جراحی اعصاب ، معرفی و شناسایی پزشکان متخصص اعصاب که در این کلینیک فعالیت دارند اطلاعات این مرکز را تشکیل می‌دهد.