این شبکه در مورد علوم پزشکی و بهداشتی اطلاعات و خدماتی جامع از سوگندنامه‌ی افراد گرفته تا معرفی انواع بیماری‌ها و ساخت محصولات پزشکی مدرن ارائه می‌دهد. خدمات این سایت عبارتند از: امکان تحقیق و جستجو در مورد مسائل مربوط به علم پزشکی ، ایجاد امکانات تحصیل و مطالعه در خانه ، ارائه‌ی نسخ مربوط به بیماری مورد نظر ، معرفی کتاب‌ها و مجلات پزشکی ، ارائه‌ی لغت‌نامه‌های طبی ، پزشکی ، معرفی داروها و گزارش از مضرات و خواص آنها به صورت Online و معرفی مراکز فعال پزشکی که مورد تأیید واقع شده‌اند در سراسر دنیا می‌باشد.