سازمان تحقیقاتی و اطلاعاتی علوم پزشکی ایــن ســازمان به بررسی و تحقیق در مورد انسیتوهای طبی (Johnshopkins) می‌پردازد: ۱ ارائه‌ی اطلاعات در مورد بیماری‌های خاص و روش‌های درمان. ۲ معرفی پزشکان حرفه‌ای. ۳ معرفی سایت‌های اطلاعاتی علوم پزشکی. ۴ معرفی مجلات. ۵ کتابها و نشریات فعال پزشکی. ۶ ارائه‌ی فهرست کتابخانه‌های علوم بهداشتی و پزشکی.