آی تی یاد سامانه آموزش فناوری اطلاعات(آی تی) است.در آی تی یاد در زمینه فناوری اطلاعات(آی تی) بصورت ویدئو،صوت،کتاب الکترونیک، مقاله و...آموزش بدهید و آموزش ببینید