مرکز اطلاع‌رسانی علوم پزشکی این مرکز خبرهای مهم پزشکی که توسط متخصصین پزشکی گزارش شده و نتایج چشم‌گیری به همراه داشته است را ارائه می‌دهد و به بررسی و تحقیق علمی آنها می‌پردازد. ارائه‌ی اطلاعات کامل و جامع در مورد هر یک از شاخه‌های پزشکی ، ‌گزارش از اجتماعات پزشکی برای عموم ، معرفی کتاب‌ها ، مجلات و نشریات مربوط به علم پزشکی ،امکان بررسی و یافتن پزشکان متخصص توسط این سایت و معرفی مراکز فروش وسایل ورزشی و پزشکی ، درمانی از خدمات ارائه شده‌ی این مرکز می‌باشد.