شرکت آپرین نور آفرین <br /> مجری انواع تلویزیون شهری <br /> خدمات و نگهداری تلویزیون شهری <br /> طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی تلویزیون شهری <br /> عیب یابی و تعمیر تلویزیون های شهری