آزمایشگاه عصب‌شناسی Arthurw Toga آزمایشگاه عصب‌شناسی به طور کلی بیش از ده سال است که به عمق خود رسیده است و به تشخیص بیماری‌های مختلف و راه‌های ایجاد آن می‌پردازد. ارائه‌ی نتایج تحقیقات در آزمایشگاه دکتر آرتور ، دابلیو ، توگا که بیش از ۱۵ سال است در زمینه‌ی عصب‌شناسی تجربه کسب نموده ، آزمایشگاه مذکور به تجزیه و تحلیل انواع بیماری‌ها در سطوح علمی مختلف می‌پردازد و راه تکامل و پیشرفت هرچه بیشتر را در تخصص عصب‌شناسی طی می‌نماید ، ارائه‌ی اطلاعات در مورد تاریخچه‌ی فعالیت‌ها و افتخارات این آزمایشگاه ، گزارش از تحقیقات انجام شده و معرفی منابع و مأخذ موجود در این آزمایشگاه از فعالیت‌هایی است که این آزمایشگاه انجام می‌دهد.