دکتر رضا جعفرقلی<br /> <br /> نظام پزشکی : 129108<br /> <br /> فــارغ التــحصیل پـزشکی عمومی از دانـشگاه علـوم پزشکی زنجان دارای گواهی مهارت حرفه ای طب سوزنی گوش از دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای گواهی پیشرفته درمان چاقی از فدراسیون جهانی طب سوزنی در چین دارای گواهی پیشرفته پوست و زیبایی از فدراسیون جهانی طب سوزنی در چین<br /> <br /> مطالعات مقدماتی و تخصصی انواع روش های سنتی و مدرن طب سوزنی نزد استادان بنام داخلی و بین المللی<br /> <br /> عضو هیأت علمی و هیأت مدیره موسسه جامع طب سوزنی ایران<br /> <br /> عضو رسمی انجمن علمی طب سوزنی ایران<br /> <br /> عضو کارگروه ترجمه منبع تخصصی طب سوزنی در حوزه تشخیصی نبض<br /> <br /> ارائه مقالات متعدد تخصصی طب سوزنی در مجلات پزشکی و وب<br /> <br /> نویسنده کتاب طب سوزنی برای همه<br /> <br /> سابقه پربار بیش از پنج ساله درمان بیماران در شمال و جنوب تهران<br /> <br /> علت رضایت بالای بیماران ما در این چند سال تلفیق روش ها و نظریات طب چینی ، طب سنتی ایرانی ، نظریات پزشکی مدرن ، روانشناسی بالینی ، تغذیه مناسب در کنار صبر و حوصله و رعایت مبانی اخلاقی است.