مرکز اطلاعاتی و خدماتی پزشکی در آرکانزاس این مرکز متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آرکانزاس می‌باشد که علاوه بر دانشگاه ،بیمارستان کودکان آرکانزاس را دربردارد. ارائه‌ی اطلاعات ویژه در مورد بهداشت کودکان ، معرفی منابع و مراجع الکترونیکی و معرفی سایت‌های فعال در این زمینه ،استفاده‌ی عموم از سرویس‌های پشتیبانی خانواده‌ها در زمینه‌ی سلامت و بهداشت آنها ، ارائه‌ی خدمات پزشکی ویژه در بیمارستان ، اعلام فرصت‌های شغلی و فعالیت‌های تخصصی در این سایت ، ارائه‌ی کاتالوگ و بروشورهای پزشکی و بهداشتی مخصوص کتابخانه‌ی تخصصی دانشگاه و ایجاد جاذبه‌های محلی به دلیل داشتن بعضی خدمات مخصوص محل به صورت رایگان و تخصصی فعالیت‌های این مرکز را تشکیل می‌دهد.