مرکز اطلاعات جراحی پلاستیک و زیبایی هدف این سازمان پیشبرد جراحی پلاستیک و ایجاد رابطه‌ی همکاری به صورت علمی و تخصصی بین پزشکان جراح پلاستیک در سراسر دنیا می‌باشد. خلاصه‌ای از تاریخچه‌ی کنفرانس‌های بین‌المللی جراحی پلاستیک و زیبایی که در سال ۱۹۹۵ شروع به فعالیت کرده‌اند ، گزارش از کنگره‌ها و همایش‌های تخصصی پزشکی انجام شده ، امکان برقراری ارتباط با متخصصین جراحی پلاستیک و زیبایی ، ذکر انواع جراحی‌های صورت گرفته و نتایج حاصل از آنها ، ارائه‌ی اطلاعات لازم به افرادی که قصد جراحی پلاستیک و زیبایی دارند و معرفی منابع و مأخذ بین‌المللی فعال در این زمینه‌که اطلاعات ویژه‌ای را ارائه می‌دهند ، از خدمات این سازمان به‌شمار می‌آید.