مرکز غواصی بین اللملی مارینا یک مرکز غواصی با استاندارد PADI می باشد .تجربه غواصی شما با ما در این مرکز ، تجربه ای بسیار متفاوت ، زیبا و لذت بخش از غواصی و دنیای زیر آب خواهد بود. همین امروز، شما می توانید در دوره های مختلف آموزش غواصی ما بر اساس سیستم آموزشی PADI آمریکا شرکت نموده و با فراگیری دوره های مبتدی تا پیشرفته و تخصص های گوناگون که توسط مربیان و گروه مجرب این مرکز با بهره گیری از لوازم و تجهیزات کارآمد و با رعایت کلیه نکات ایمنی و زیست محیطی برگزار می گردد، زندگی جدیدی را آغاز کنید.