ایده تشکیل “گروه پژوهش و توسعه دانش بنیان سپیدار” در سال ۱۳۹۰ شکل گرفت و با همکاری چند تن از پژوهشگران فعالیت علمی-پژوهشی خود را آغاز نمود. این گروه وابسته به هیچ نهاد دولتی، سازمان،حزب یا جناحی نبوده و تنها دغدغه خود را پژوهش برای ارتقای سطح دانش و اعتلای جایگاه علمی کشور ایران می داند. لازم به ذکر است که بخش عمده ای از هزینه های مورد نیاز پژوهشکده از طریق ارائه خدمات پژوهشی تأمین می گردد. در حال حاضر خدمات شامل ترجمه و ویرایش مقالات تخصصی، مشاوره عمومی پژوهش شامل راهنمایی در زمینه فرآیند تحقیق، و ارائه خدمات جهت آماده سازی و پذیرش مقالات بین المللی می باشد.