مرکز تخصصی دارای مجوز رسمی حمل پاسپورت از پلیس اداره گذرنامه. و مهاجرت <br /> دارای 5 پرواز هفتگی جهت پیکاپ ویزا به صورت مستقیم .