شبکه‌ی معرفی لغت‌نامه‌های پزشکی و بهداشتی در این شبکه لغت‌نامه‌های بهداشتی و پزشکی به طور جامع معرفی شده و قیمت آن ذکر گردیده است. هم‌چنین از فعالیت‌های این شبکه می‌توان بررسی و تحقیق در مورد مطالب لغت‌نامه‌های مذکور را نام برد. ارائه‌ی تمام لغات موجود در لغت‌نامه‌ها ، همراه با توضیحاتی در مورد آنها ، اعلام هویت هر لغت ، امکان دریافت این لغت‌نامه‌‌ها از طریق پست هوایی و سفارش دادن آنها توسط E-mail از خدمات ارائه شده‌ی این سایت می‌باشد.