مرکز اطلاعاتی آلرژی و آسم این مرکز به معرفی منابع مربوط به آلرژی و آسم می‌پردازد و اطلاعات مفیدی در این زمینه‌ ارائه می‌دهد. هدف این مرکز اطلاعاتی معرفی انواع آلرژی و راه‌های جلوگیری از ایجاد آن می‌باشد. گزارش از انواع آلرژی مانند: آلرژی فصلی ، آلرژی کودکان ، آلرژی غذایی ، آلرژی پوستی ، تب یونجه ، ارائه‌ی اطلاعات در مورد متون عمومی آلرژی و آسم ، روش‌های تشخیص آلرژی ، راه‌های درمان و پیش‌گیری این بیماری ، امکان برقراری ارتباط با متخصصین آلرژی ، استفاده از راهنماهای پزشکی از طریق اینترنت و امکان آشنایی باپزشکان متخصص آلرژی اطلاعاتی می‌باشد که این مرکز برای عموم ارائه داده است.