شبکه اطلاعاتی مربوط به جراحی پلاستیک و زیبایی شبکه‌ی فوق یکی از شبکه‌های برجسته در مورد جراحی‌های پلاستیک و زیبایی است که در مورد انواع جراحی‌های پلاستیکی اطلاعات و مطالب چشم‌گیری ارائه می‌دهد. خدمات این سایت شامل: گزارش از مقالات موجود در این شبکه ، تعمیر و بازسای چهره ، جراحی گوش ، مداوای پوست ، معرفی و ارائه مجله‌ی بین‌المللی در مورد جراحی پلاستیک و زیبایی که این مجله مربوط به شبکه‌ی مورد نظر می‌باشد و امکان برقراری ارتباط از طریق اینترنت با متخصصین زیبایی و پلاستیک می‌باشد.