پایگاه اطلاع رسانی ورزشی برای فارسی زبانان که اخبار حوزه ورزش (فوتبال،رزمی ،فیتنس ،بدنسازی و...) می باشد<br /> همچنین این وب سایت ماهانه مجله اختصاصی خود را به صورت رایگان در وب سایت خود به اشتراک می گذارد <br /> این مجله به 3 قسمت فوتبال،رزمی و فیتنس می باشد