به سایت مسابقه‌ها و رقابت‌های فوتبال با هدف از بین بردن تبعیض نژادی خوش آمدید. این سایت نخستین بار توسط کمیسیون برابری نژادی و سازمان متخصصان و کارشناسان فوتبال در سال ۱۹۹۳ تأسیس گردید. این برنامه بوسیله‌ی کلیه‌ی مقامات دولتی منطقه و سازمان‌های وابسته حمایت می‌شود و شعار اصلی خود را رفع تبعیض نژادی در تمام سطوح بازی عنوان می‌نماید و بدین منظور به ایجاد کلوپ‌ها و مراکز مهم ورزشی اقدام می‌ورزد. از جمله خدمات موجود در این سایت ارائه‌ی مباحثی از قبیل: تبعیض نژادی در فوتبال ، فوتبال حرفه‌ای و آسیایی‌ها در فوتبال می‌باشد. هم‌چنین به ارائه‌ی آخرین و جدیدترین اخبار موجود در این زمینه مبادرت می‌ورزد.