آرمن پارس شما را با کشور ارمنستان آشنا می کند. در این وبسایت با مردم، فرهنگ و جامعه ارمنستان آشنا می شوید. آخرین اخبار ارمنستان را می توانید اینجا بدست بیاورید. در مورد مسافرت، مهاجرت و تحصیل در ارمنستان نیز اطلاعات بروز در اختیار شما قرار می گیرد.<br /> ارمنستان کشوری است در همسایگی ایران که مردم آن هم شباهتهای فرهنگی و هم تفاوتهای فرهنگی زیادی با ایرانیان دارند. آشنایی با مردم و فرهنگ ارمنستان یعنی ورود به دنیایی تازه. وبسایت ارمنستان شما را به دل جامعه ارمنستان می برد و با فرهنگ، تاریخ و نحوه زندگی این مردم آشنا می کند.