افق گستر<br /> تولید کننده بهترین نمای مینرال <br /> تولید کننده بهترین دیوارپوش ونمای مینرالی<br /> با پایه سنگ های گرانیتی ومرمر و...<br /> بهترین رزین ونگهدارنده آلمانی<br /> ویژگی های نمای مینرال ، به اختصار:<br /> ارزان ومقرون به صرفه<br /> به زیبائی سنگ <br /> قابل شتشو<br /> قابلیت اجرای بر روی کلیه سطوح<br /> باروزنی کم جهت کاهش وزن ساختمان<br /> غیر قابل اشتعال<br /> بی بووبهداشتی<br /> متنوع در طرح ورنگ<br /> مقاومت دربرابر حرارت وبرودت<br /> افق گستر 15 سال تجربه خود را به شما عرضه می نماید.<br /> با 10سال گارانتی<br /> <br /> کلمات کلیدی:<br /> نمای مینرال<br /> نمای ساختمان<br /> دیوارپوش<br /> پوشش های ساختمانی<br /> مینرال<br /> فروش<br /> اجرا<br /> با بهترین کیفیت<br /> ارزان<br /> مناسب<br /> متنوع در رنگ<br /> با 5 سال گارانتی کتبی<br /> <br /> <br /> کلمات کلیدی:<br /> <br /> رنگ<br /> نقاشی<br /> پوشش داخلی ساختمان<br /> دیوارپوش<br /> تزیینات<br /> تزیینات ساختمان