شرکت رسـارایانه در سال 1381در زمینه تجهیز شبکه های مخابراتی و کامپیوتری مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات جهت انجام کلیه فرایند های مشاوره،طراحی، ارائه محصول، نصب، راه اندازی و پشتیبانی در این حوزه تأسیس گردید. اکـنون پس از گذشت حدود یک دهـه از عمر این شرکت، در حال حاضر به شرکتی پیشرو در زمینه انجام پیمانهای مخابراتی(Telecom General Contractor)، نسل جدید مراکز تلفنی و تماس(IP Telephony & Contact Center)، امنیتی و نظارتی(Security & IP Surveillance) بدل گردیده است.<br /> مجموعه شرکت رسـا رایانه به چهار گروه کاری مجزا تقسیم گردیده است.<br /> گروه مخـابرات<br /> • شبکه های همگرا نسل آینده (NGN/IMS) <br /> • شبکه های دیتـا (تجمیع و دسترسی) <br /> • شبکه های بی سیم و موبایل<br /> • شبکه زیرساخت و انتقال <br /> <br /> گروه آوای رســا <br /> • مراکز تلفنی مبتنی بر IP <br /> • مرکز تماس<br /> <br /> گروه امنیت و نظارت<br /> • سیستم های نظارت تصویری<br /> <br /> گروه توزیع تجهیزات شبکه<br /> • نمایندگی معتبرترین سازندگان تجهیزات شبکه در حوزه VoIP<br /> مخابرات - شبکه های نسل آینده - شبکه های دیتـا - شبکه های بی سیم و موبایل - شبکه زیرساخت و انتقال - مراکز تلفنی مبتنی بر IP - مرکز تماس - ویدئو کنفرانس - سیستم های نظارت تصویری - توزیع تجهیزات شبکه