زمین زیبا از تیرماه سال 1392 فعالیت خود را با هدف افزایش آگاهی و علوم خوانندگان گرامی در زمینه های معرفی جاذبه های گردشگری و توریسمی سراسر دنیا آغاز کرد. سعی بر این است تمام مطالب گردآوری شده دارای محتوا و تصاویر کامل باشند تا کمبود مرجعی جامع برای معرفی جاذبه های توریسم و گردشگری در سطح وب احساس نشود. از جمله ویژگی های دیگر این مجله برگزاری برنامه های متعدد از قبیل نظرسنجی، مسابقات، تورهای تفریحی و غیره می باشد که تمام این برنامه ها تنها با حمایت و همراهی شما عزیزان از ما امکان پذیر است.