مرکز اطلاعات کتابخانه‌های بهداشتی در امریکااین مرکز بهداشتی طرح مشترک بیش از ۲۰ کتابخانه‌ی تحقیقاتی علوم بهداشتی و پزشکی منطقه‌ای شمال ایالات متحده می‌باشد که اطلاعات خود را به این شبکه اطلاع‌رسانی انتقال می‌دهند. ۱- گزارش از خدمات موجود در کتابخانه‌های منطقه‌ای شمال امریکا. ۲- ارائه‌ی اطلاعات بهداشتی و پزشکی. ۳- گزارش از فعالیت‌های اعضا و مسئولین کتابخانه. ۴- ارائه آخرین اطلاعات موجود در هر کتابخانه. ۵- برقراری ارتباط با مسئولین کتابخانه‌ها و دستیابی به منابع آنها. ۶- گزارش از همکاری و هماهنگی میان کتابخانه‌ها. ۷- ارائه‌ی اطلاعات در مورد کتابخانه‌ی ملی علوم پزشکی و چگونگی عملکرد اعضا در این کتابخانه.