ایــن سـایـت مـربـوط بـه مسابقه‌های قهرمانی بدمینتون آسیا در سال ۲۰۰۲ می‌باشد. این سایت در سال ۲۰۰۲ در شهر بانکوک (از شهرهای تایلند) طراحی گردیده است. شما می‌‌توانید با ورود به این سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی بازیکنان و برندگان دوره‌های قبلی مسابقات به‌دست آورید. هم‌چنین می‌توانید با وارد کردن نام فرد مورد نظر ، رتبه‌ی وی را در بازی‌های آسیایی مشاهده نمایید. این سایت لینک‌های مربوطه را معرفی نموده و تصاویر بسیار جالبی را از رقابت‌های بدمینتون آسیا‌در اختیار کاربران قرارمی‌دهد.