مدرسه آزاد غواصی آفتاب افتخار دارد با مربیانی مجرب و نام آشنا در این رشته زیبا و مفرح به آموزش علاقه مندان به غواصی در موضوعات ذیل در استخر و آبهای آزاد می پردازد.<br /> <br /> آموزش غواصی یک ستاره (با ارائه مدرک CMAS )<br /> آموزش غواصی دو ستاره (با ارائه مدرک CMAS )<br /> آموزش غواصی سه ستاره (با ارائه مدرک CMAS )<br /> آموزش غواصی چهار ستاره (با ارائه مدرک CMAS )<br /> آموزش غواصی مقدماتی<br /> آموزش غواصی پیشرفته<br /> آموزش مربیگری غواصی<br /> آموزش غواصی در غار<br /> آموزش غواصی در شب<br /> آموزش قطب نما خوانی (مسیر یابی)<br /> آموزش مرجان کاری در آب<br /> آموزش مقابله با حیوانات دریایی<br /> آموزش نبرد تن به تن زیر آب (غواصی نظامی)<br /> و غیره