مرکز خدمات ترک سیگار هدف از تأسیس این مرکز کمک به افراد سیگاری و ترک اعتیاد آنها می‌باشد و خدمات و امکاناتی را برای یاری به این افراد ارائه می‌دهد. این خدمات شامل: ارائه‌ی اطلاعات به افراد سیگاری ، ایجاد انگیزه‌هایی برای ترک این مشکل همگانی ،آموزش‌های لازم برای ترک سیگار به افراد سیگاری و اطرافیان آنها ، ارائه‌ی فهرست منابع و مأخذ فعال چگونگی آشنایی و عملکرد کار مراکز خدماتی در زمینه‌ی ترک سیگار ، امکان برقراری رابطه با افراد سیگاری و معرفی روان‌پزشکان و متخصصان در زمینه‌ی ترک سیگار می‌باشد.