بنیاد مرکزی صرع در امریکاهدف از تأسیس این بنیاد ، ارائه‌ی خدمات آموزشی ، جلوگیری و کنترل بیماری صرع می‌باشد و اطلاعات موثقی را در این زمینه‌ها به افراد مبتلا و یا علاقه‌مند ارائه می‌دهد. معرفی مجله‌ی منتشر شده در این رابطه با نام Epigram به صورت فصلی ، و تحقیق و بررسی در مورد فعالیت‌های این بنیاد ، امکان برقراری ارتباط با بیمارستان‌ها ، کتابخانه‌ها ، دانشگاه‌ها و مناطق مربوطه توسط این سایت و اطلاع از فعالیت هر یک از این مراکز عمده ، خدمات این سایت را تشکیل می‌دهد.