انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره استان اصفهان در نیمه اول سال 1386 پس از فوت تعدادی از کودکان مبتلا به بیماری نقص ایمنی اولیه در استان اصفهان سرکار خانم دکتر رویا شرکت ، فوق تخصص ایمونولوژی بالینی و آلرژی بر آن شد تا در اولین فرصت با کمک تعدادی از خیرین استان ، پزشکان ، مسئولین و جمعی از بیماران و خانواده های آنان و با تمسک به نام حضرت صدیقه طاهره ( س ) انجمن خیریه ای را بوجود آورند تا پناهی باشد برای رسیدگی به مشکلات مبتلایان دردمند و خانواده های ایشان . پس از تلاش های اولیه و در پی مشخص شدن ترکیب هیات موسس ، هیات امناء و نهایتا هیات مدیره و مدیر عامل ، انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه با نام کامل : انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره ( س ) استان اصفهان به عنوان یک سازمان غیردولتی و غیر انتفاعی در سال 1388 به شماره 2454 در استان اصفهان به ثبت رسید و از آن زمان تاکنون با هدف اصلی حمایت از مبتلایان به بیماری ژنتیکی نقص ایمنی اولیه که عمدتا نوزادان ، کودکان ، نوجوانان و جوانان را در بر می گیرد ، فعالیت می کند .