اولین تولید کننده پفک ماهی در جهان با نام تجاری پفیش و اولین تولیدکننده سوسیس ماهی و سوپ ماهی با نام تجاری سوفیش