مرکز پاسخ‌گویی به سؤالات پزشکی استفاده از امکانات اشتراکی در این مرکز ، ارائه‌ی اطلاعات موجود درباره‌ی انواع شاخه‌های پزشکی ، ارسال نشریه‌ها و مجلات مورد نیاز توسط خدمات الکترونیکی و ایجاد برقراری ارتباط با افراد کاردان و حرفه‌ای فعالیت‌های این سایت را تشکیل می‌دهند.