انجمن پرندگان ایران ، بهترین مکان برای سوال و تبادل نظر در مورد خرید ، پرورش و تکثیر پرندگان زینتی.