این سایت به بررسی و ارائه‌ی اطلاعات بهداشتی و پزشکی جمع‌آوری شده در مجله اینترنتی مذکور می‌پردازد. گزارش و تحقیق در مورد بخش‌های مختلف آموزشی و بهداشتی ، ارائه‌ی تازه‌ترین خبرهای موجود در مجله ، استفاده از امکانات اینترنتی و برقراری ارتباط با مسئولین و مؤلفین مجله ، ارائه‌ی آرشیوی از شماره‌های گذشته‌ی این مجله‌ فعالیت‌های این سایت را تشکیل می‌دهند.