مرکز تحقیقاتی مربوط به کودکان مبتلا به دیابت این مرکز به فعالیت در زمینه‌ی درمان و پیش‌گیری بیماری دیابت در کودکان می‌پردازد و تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. گزارش در مورد تحقیقات انجام شده‌ی علمی موثق در رابطه با بیماری دیابت در کودکان ، ارائه‌ی فهرست کامل غذایی و ذکر تأثیر و اهمیت آن در کودکان ، گزارش از علائم هشداردهنده‌ی پزشکی ، ایجاد ارتباط با پزشکان متخصص ، ارائه‌ی بروشور و مقالات مربوط به این بیماری ، ارائه‌ی خدمات فوق‌العاده پزشکی برای عموم خدمات این سایت را تشکیل می‌دهند.