پیوند (کاشت) موی طبیعی سر – ابرو – مژه – ریش – سبیل <br /> قابل رشد و دائمی<br /> دارای گواهینامه پیوند موی طبیعی از فرانسه<br /> عضو انجمن بین المللی جراحان پیوند مو ISHRS<br /> www.dr-abdali.com