این پایگاه با هدف ارتقای بهداشت و سلامت جامعه در حیطه ها و موضوعات مختلف پزشکی اعم از بهداشت زنان و مردان، بهداشت تغذیه، بهداشت کودکان، طب مکمل،زناشویی و ... فعالیت می کند.مطالب این پایگاه از منابع معتبر خارجی توسط پزشکان و کارشناسان این مجموعه استخراج و ترجمه می شود.