در این وبلاگ در مورد مسائل دینی وسیاسی می پردازم و به دفتع از اسلام واهل بیت علیه السلام می پردازیم و حقانیت و برتری آن را اثبات می کنیم وهمچنین درمورد ادیان دیگر همچون مسیحیت و یهودیت پرداخته وآن را با دین اسلام مقایسه می کنیم وهمچنینن به رفع شباهات می پردازیم باشد که خدا ما را توفیق دهد وان را قبول کند