مرکز تحقیقاتی بحران‌های موجود در بیماری ایدز هدف این مرکز بررسی و تحقیق در مورد بحران‌های ایجاد شده توسط بیماری ایدز در افراد مختلف به شکل‌های گوناگون می‌باشد. ارائه‌ی تحقیقات انجام شده در مجلات و نشریه‌های معتبر و فعال ، معرفی نشریه‌ها و سایت‌های مربوط به بحران ایدز ، بررسی و تحقیق در مورد این بیماری به عنوان یک مشکل جهانی و همه‌گیر ،شکل استفاده از تکنولوژی به منظور جلوگیری از پیشرفت این بیماری ، امکان مراجعه‌ی افراد بیمار و مبتلا به ایدز به ناحیه‌ی فیلادلفیا و انجام تحقیقات لازم توسط آنها از امکاناتی است که این مرکز تحقیقاتی برای رفاه عموم در نظر گرفته است.