بیلبرد های محیطی گروه گسترش در تمام نقاط شهر تهران و شهراستان ها<br /> <br /> عکس بیلبورد ها به همراه تعرفه قیمت<br /> <br /> مدیریت شرکت: دکتر امیر عبدالله ستوده