آنچه در این سایت نمایه میشود :<br /> جدیدترین اخبار کشاورزی<br /> اخبار همایشها<br /> نرم افزارهای کشاورزی<br /> مقالات علمی با قابلیت دریافت برای عموم ( بزودی )