ژورنال سرطان ، مخصوص پزشکان و متخصصین خدمات ارائه شده در سایت این ژورنال شامل: بررسی تمام جوانب پزشکی به صورت تخصصی و حرفه‌ای چگونگی تشخیص سرطان و شناسایی علائم این بیماری ، ارائه‌ی روش‌های جلوگیری درمان سرطان ، اعلام شماره‌های مختلف مجله‌ی مذکور به شکل مسلسل و جمع‌آوری شده برای متخصصین سرطان ، ایجاد امکانات لازم برای پزشکان و امکان تهیه‌ی کتاب‌های تخصصی و مجله‌های ویژه ، مخصوص متخصصین بهداشت ، امکان جستجو و بررسی بیماری سرطان و انواع آن ، پذیرش داوطلبان علاقه‌مند و مطلع به منظور آموزش‌های لازم برای مقابله با این بیماری می‌باشد.