انتشارات کتاب آوند دانش نماینده انحصاری انتشارات جان وایلی و عرضه کننده کتاب‌های این انتشارات در حوزه‌های پزشکی، علوم پایه، علوم انسانی، مهندسی و هنر