سیستم های امنیتی، نظارتی و کنترلی<br /> سیستم های مبتنی بر کارت هوشمند<br /> راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری<br /> تامین تجهیزات<br /> تولید برنامه های کاربردی تحت وب<br /> سامانه های اطلاع رسانی<br /> برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی<br /> صادرات و واردات<br /> تامین نیروی انسانی<br /> مخابرات<br /> مشاوره