مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی اعصاب هدف از تأسیس این مرکز تأمین منابع اطلاعاتی جامع و کاملی می‌باشد که اکثر افراد علاقه‌مند و متقاضیان در مورد علم اعصاب بتوانند از این مطالب بهره‌مند گردند. ارائه‌ی اطلاعات لازم و کافی در مورد بیماری‌های مربوط به اعصاب ،شناسایی مراکز فعال و تحقیقاتی در این زمینه ، معرفی کتاب‌ها و نشریاتی که به بررسی اختلالات اعصاب می‌پردازند ، از خدمات این سایت می‌باشد. گزارش از جدیدترین خبرهای ارائه شده توسط متخصصین و محققین در مکان‌های علمی و پزشکی معتبر ، ذکر بعضی از نکات جلوگیری از بیماری‌های عصبی و راهنمایی متقاضیان ،امکان ارتباط با سازمان‌ها و مراکزی که به صورت رسمی و تخصصی در این زمینه‌ فعالیت دارند ، از عملکردهای این سایت به شمار می‌رود.