اولین شبکه اجتماعی اختصاصی دانش آموزی با قابلیتهای ویژه:<br /> 1- ایجاد ارتباط و دوستی بین دانش آموزان در فضایی کاملا سالم و دوستانهبانک اطلاعات مراکز آموزشی ایران<br /> 2- ایجاد ارتباط بین اساتید و دانش آموزان<br /> 3- حضور آموزشگاهها در جمع دانش آموزان و شرکت در انجمنها و گروههای دانش آموزی<br /> 4- پاسخگویی به سئوالات درسی دانش آموزان توسط اساتید حاضر در شبکه<br /> 5- ارائه خدمات درسی و آموزشی متنوع و مورد نیاز در زمانهای مناسب از طرف آموزشگاهها و اساتید<br /> 6- برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی و آموزشی بصورت مجازی و آنلاین<br /> 7- و …