مرکز انجام خدمات و فعالیت‌های پزشکی در بریتانیا این مرکز به معرفی انواع خدمات پزشکی که در بریتانیا انجام می‌شود ، می‌پردازد و گزارشی از کار و تحقیقات انجام شده توسط این مرکز را ارائه می‌نماید. ارائه‌ی متن کاملی از مقالات تهیه شده توسط افراد علاقه‌مند و متخصص که در مقالات در نشریه‌ی BMJ هفتگی به چاپ می‌رسد ، اطلاعات موجود در این نشریه ژانویه ۱۹۹۴ به چاپ رسیده و تا به حال ادامه داشته ، معرفی ژورنال‌های تخصصی پزشکی که در باب موضوعات مختلف پزشکی طبقه‌بندی شده است ، امکان شناسایی کتاب‌ها و مجلات فعال در زمینه‌های پزشکی ، گزارش از مطالب ارائه شده از آخرین کنفرانس‌های تخصصی پزشکی ، امکان جستجوی آرشیوهای موجود در این سایت ، استفاده از امکانات اشتراکی برای افراد متقاضی ، از خدمات این سایت محسوب می‌گردند.