وب سایت پرشین آرتیکل وب سایتی جامع و ر حال گسترش در زمینه انواع علوم نوین و کهن و همچنین مطالب جالب و خواندنی است که با توجه به امکانات خاصی که در ارائه مطالب دارا میباشد میتواند جهت بررسی های علمی و پژوهشی و همچنین یافتن سوالات کنجکاوانه ذهن های خلاق بسیار مفید باشد . همچنین امکان ارسال مقاله دراین سایت میتواند باعث معرفی مقاله نویسان به سایر پژوهشگران شود.